środa, 25 maja 2016

Budowa plot z PCV na plot i bramę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budow�� ani zgłaszania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki Winylowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu i proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plot z plastiku na plot i bramę sztachetowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy proponowane ploty plastikowe na plot i bramę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz